x
T R I V I U M

Diplomada en logopèdia

Diplomada en Magisteri especialitat Audició i Llenguatge

Postgrau en Detecció Precoç de pertorbacions del Llenguatge Oral i Escrit